Саопштења за јавност

Огласи за пријем јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

Формулар пријаве на оглас 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца у јавним тужилаштвима у Републици Србији. 

Правилник о програму и начину полагања испита на коме се проверава стручност и оспособљеност кандидата који се први пут бира на функцију заменика јавног тужиоца 

Одлука повереника за информације од јавног значаја 071-01-2531/17-03 Мирко Илић ПИ 21/17 

Списак носилаца јавнотужилачке функције за Републичко јавно тужилаштво, Тужилаштво за организовани криминал и Тужилаштво за ратне злочине 24.08.2017 

Списак носилаца јавнотужилачке функције за подручје Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду 24.08.2017 

Списак носилаца јавнотужилачке функције за подручје Апелационог јавног тужилаштва у Нишу 24.08.2017 

Списак носилаца јавнотужилачке функције за подручје Апелационог јавног тужилаштва у Београду 24.08.2017 

Списак носилаца јавнотужилачке функције за подручје Апелационог јавног тужилаштва у Крагујевцу 24.08.2017 

Посебан каталог звања и положаја у Административној канцеларији Државног већа тужилаца 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ТУЖИОЦА 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца 

Одлука о предлогу кандидата за први избор за заменика јавног тужиоца у основним јавним тужилаштвима 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца у виша јавна тужилаштва 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Обреновцу 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Панчеву 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Великој Плани 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зрењанину 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сремској Митровици 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бечеју 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Шапцу 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крушевцу 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Краљеву 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Ужицу 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Прокупљу 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Ваљеву 

Јединствене листе кандидата за заменике јавних тужилаца – 9.6.2017 године у 21.30 часова 

Распоред кандидата за заменике јавних тужилаца 12.06.2017. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменике јавних тужилаца од 05.06.2017. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменике јавних тужилаца 

Оглас за избор заменика Тужиоца за ратне злочине 

Листе кандидата који су поднели пријаве на огласе за избор заменика јавног тужиоца по огласима објављеним у „Службеном гласнику РС“, број 16/17, 30/17 и 41/17). – 25.5.2017 у 15.30 часова (преузимање листе се врши преко “mozzila“ претраживача) 

Резултати испита за оцену стручности и оспособљености кандидата у поступку предлагања за заменика јавног тужиоца – 18.5.2017 године 

Одлука o начину оцењивања изреке оптужног акта 

Списак кандидата који полажу испит 18.05.2017. године. 

Одлука испитне комисије 

Обавештење о полагању испита 

Одлука о избору заменика председника Државног већа тужилаца 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду од 28.04.2017. године 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца у вишим и основним јавним тужилаштвима од 31.3.2017. године 

Oдлукa о избору заменика Републичког јавног тужиоца 

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, Београд
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs