Седнице

Записник са Једанаесте редовне седнице Државног већа тужилаца од 14. јула 2017. године

Записник са Десете редовне седнице Државног већа тужилаца од 21. јуна 2017. године

Записник са Девете редовне седнице Државног већа тужилаца од 14. јуна 2017. године

Записник са Осме редовне седнице Државног већа тужилаца од 01. јуна 2017. године

Записник са Седме редовне седнице Државног већа тужилаца од 19. маја 2017. године

Записник са Шесте редовне седнице Државног већа тужилаца од 26. априла 2017. године

Записник са Пете редовне седнице Државног већа тужилаца од 23. марта 2017. године

Записник са Четврте редовне седнице Државног већа тужилаца од 02. марта 2017. године

Записник са Треће редовне седнице Државног већа тужилаца од 21. фебруара 2017. године

Записник са Друге редовне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 02. фебруара 2017. године

Записник са Прве редовне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 25. јануара 2017. године

Записник са Ванредне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 19. јануара 2017. године

Записник са Тринаесте редовне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 27. септембра 2016. године

Записник са Дванаесте редовне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 23. септембра 2016. године

Записник са Једанаесте редовне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 19. септембра 2016. године

Записник са Десете редовне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 14. септембра 2016. године

Записник са Девете редовне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 8. септембра 2016. године

Записник са Осме редовне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 22. јула 2016. године

Записник са Седме редовне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 16. маја 2016. године

Записник са Ванредне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 16. маја 2016. године

Записник са Шесте редовне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 5. маја 2016. године

Записник са Пете редовне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 21. априла 2016. године

Записник са Конститутивне седнице сталног састава Државног већа тужилаца од 6. априла 2016. године

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, Београд
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs